Pact der Gevers

Het Pact der Gevers is een verdrag dat tussen Sint Maarten, Sint Nicolaas en Kerstman is gesloten. Dit pact is opgesteld om vooral duidelijk af te spreken en te respecteren welke periode geldt voor welke gever en dat kinderen voor alle drie de gevers de belangrijkste doelgroep vormen.

Op initiatief van het Sint Nicolaasgenootschap is in 1993 het Pact der Gevers gesloten te Brussel. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Sint Nicolaasgenootschap Nederland is het Pact der Gevers in 1998 ook te Utrecht ondertekend door Sint Maarten, Sint Nicolaas en Kerstman.

Praktisch betekent het Pact der Gevers voor de Sint Nicolaasactiviteiten in Nederland dat de landelijke intocht plaatsvindt op de eerste zaterdag na 11 november. Meteen na deze intocht op de televisie bezoekt Sint Nicolaas ook andere plaatsen in het land.
Op 6 december van elk jaar is het de laatste dag dat Sint Nicolaas in Nederland te gast is.

De tekst van het Pact der Gevers luidt:


ondergetekenden,
Martinus van Tours, ook gekend onder de naam Sint Maarten,wonende op diverse plaatsen in de hemel en op aarde;Nicolaas van Myra, ook gekend onder de naam Sint Nicolaas,wonende te Spanje en in diverse plaatsen in de hemel en op aarde;


de Kerstman, ook gekend onder de naam Santa Claus,woonachtig in het Noordpoolgebied;

erkennen elkaars tradities en volksgebruiken als weldoeners van kinderen tijdens de wintertijd; drukken hun bezorgdheid uit over de mistoestanden die het wezen van de tradities schenden en hun voorbestaan bedreigen;

roepen ouders, handelaars, verenigingen, overheden en alle personen en instanties op die op ons een beroep doen om voortaan in het bijzonder de volgende drie richtlijnen te eerbiedigen:

  1. Intochten, ontvangsten, stoeten, feesten e.d. mogen niet te lang voor het eigenlijke feest plaatsvinden. Elk van ons moet "zijn" tijd krijgen, d.w.z. dat Sint Maarten tot en met 11 november gevierd kan worden; Sint Nicolaas van 12 november tot en met 6 december en de Kerstman van 7 tot en met 25 december. Meer dan één intocht van eenzelfde gever in eenzelfde stad of gemeente wijzen wij af.
  2. Alle manifestaties dienen een kindvriendelijk karakter te hebben. Persoonlijke ontmoetingen met kinderen hebben bij voorkeur een kleinschalig karakter, elk "bandwerk" van onzentwege is volstrekt af te wijzen. Kindvriendelijkheid betekent ook dat wij belonend en aanmoedigend optreden i.p.v. bestraffend en angstaanjagend. Dit geldt ook voor Zwarte Pieten en andere helpers, die onze waardigheid onderstrepen.
  3. De belangrijkste waarde die wij aan de kinderen willen schenken is het besef dat zij kunnen en moeten delen met en geven aan zij die het minder breed hebben zonder hiervoor een tegenprestatie te verlangen. Wij geven zelf het voorbeeld. Deze waarde staat diametraal tegenover de gulzigheid, hebzucht en consumptiedwang die sommigen volkomen ten onrechte met onze feesten verbinden.

 

Gedaan te Brussel op 17 november 1993                                                           Gedaan te Utrecht op 31 oktober 1998

 

 

Sint Maarten Sint Nicolaas Kerstman