Het SNG Nederland waardeert het enorm als activiteiten worden ontplooid die het Sint Nicolaasfeest op bijzondere wijze luister bijzetten. Dit kan betekenen het uitvoeren van een speciaal project, als het maken van een reportage, een film of een documentaire. Ook kan de activiteit de opvallende inzet zijn van een of meer personen om positief onderscheidend te zijn voor de meest belangrijke traditie in Nederland, namelijk Sint Nicolaas.
Voor bijzondere initiatieven, die bijdragen aan de verhoging van het imago en het beeld versterken van het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest, kent het SNG Nederland een unieke blijk van waardering, namelijk "De Gouden Staf" met een bijbehorende oorkonde.

Jaarlijks kent het genootschap tijdens de speciale dag van "de Sint in beeld" een of meer organisaties en/of personen "De Gouden Staf" toe. Deze toekenning gebeurt op basis van hetgeen het SNG Nederland bekend is. Dit vindt plaats op eigen initiatief van het genootschap, of door aanmelding van de bijzondere activiteit of persoonlijke inzet. Het genootschap gaat onafhankelijk te werk om de activiteiten te belonen met "De Gouden Staf".

Meent u ook in aanmerking te komen voor de Gouden Staf van het Sint Nicolaasgenootschap Nederland meldt u dan aan bij het bestuur.

Om in aanmerking te komen voor de Gouden Staf gelden de volgende criteria:

1. Verrichten van jaarlijkse activiteiten, die op positieve wijze bijdragen aan het Sint Nicolaasfeest en dit gedurende minimaal 25 jaar of verhogen van de populariteit van het Sint Nicolaasfeest door het uitbrengen van onder meer films, reportages en boeken en dit voor minstens 3 projecten of bijdragen aan de positieve beleving van het Sint Nicolaasfeest door een uitzonderlijke, opvallende gebeurtenis te laten plaatsvinden.

2. Bijwonen van de uitreiking van de Gouden Staf tijdens de bijeenkomst van "Sint in beeld", waar de uitverkiezing plaatsvindt en daarbij een presentatie geven om de verrichte activiteiten toe te lichten.

3. Uitreiken van de Gouden Staf aan eenzelfde persoon of organisatie vindt eenmalig plaats.

Verder is van belang te weten, dat het bestuur de keuze uit de kandidaten voor de Gouden Staf maakt, jaarlijks maximaal driemaal de Gouden Staf wordt uitgereikt en in bijzondere gevallen het bestuur een beslissing neemt.