Het Sint Nicolaasgenootschap Nederland (SNG Nederland) is er voor het Sint Nicolaasfeest. Dit feest is in Nederland het immaterieel erfgoed van gisteren, nu en morgen. Het feest is de meest bekende traditie in onze samenleving.

Op 26 februari 1993 werd de vereniging SINT NICOLAASGENOOTSCHAP NEDERLAND opgericht. De notariele vastlegging van de statuten heeft plaatgevonden op 14 november 2001. In den beginne is het genootschap een aparte afdeling van het Sint Nicolaasgenootschap Vlaanderen geweest. Nu zijn het twee zusterorganisaties die een onderlinge samenwerking kennen.

Het genootschap wil voortdurend zorg dragen voor de instandhouding van Sint Nicolaas en het bijbehorend jaarlijks feest en dit kostbaar erfgoed overdragen aan volgende generaties. De visie van het SNG Nederland is dan ook de erfgoedzorgdrager zijn voor Sint Nicolaas en in het bijzonder het Sint Nicolaasfeest in Nederland.

Ons rekeningnummer:
ING-Bank nummer: NL45 INGB 0007 6565 84
t.n.v. Penn SNG Nederland-NEEDE

KVK:
De vereniging is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 403.47.833